8 kwietnia odbył się w naszej szkole Trening Twórczości, w którym wzięło udział 15 uczniów z klas pierwszych i drugich. Zajęcia były prowadzone przez p. Teresę Grąziewicz-Jóźwik,  psychologa, nauczyciela dyplomowanego oraz członka Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności. W czasie warsztatów, uczniowie rozwijali twórcze myślenie poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia (np. pisanie wspólnego opowiadania, rysowanie rzeczy, które nie istnieją, wcielanie się w inne postacie). 

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony