Dnia 8.01.2014 r. rozpoczęły się badania przesiewowe mające na celu wybranie uczniów, którzy wezmą udział w projekcie Wars i Sawa. 183 uczniów z klas pierwszych oraz drugich zostało przebadanych. Do tego celu został wykorzystany kwestionariusz inteligencji wielorakich H. Gardnera. Autor ten twierdził, że człowiek nie posiada jednej inteligencji, a wiele. Test ten umożliwia sprawdzenie predyspozycji uczniów, w jakim kierunku posiadają lub mogą posiadać uzdolnienia. 

Ze 183 uczniów zostało wybranych 71 osób z najwyższymi wynikami i przechodzą one do kolejnych badań.

Wśród 71 uczniów dominują :

Inteligencja muzyczna  23 osoby

Inteligencja interpersonalna  22 osoby

Inteligencja wizualno-przestrzenna  18 osób

Inteligencja kinestetyczna  17 osób

Inteligencja intrapersonalna  13 osób

Inteligencja matematyczno-logiczna  9 osób

Inteligencja lingwistyczna  8 osób

 

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony