W dn. 12 – 16. 05. 2014 uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 37 wyjadą na VI. i ostatnią wizytę studyjną do Włoch w ramach projektu Comenius 2012 -2014 pt. : „Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów, nastolatkowie pracują nad internetowym radiem i telewizją – nowe podejście pedagogiczne do zintegrowanej Europy” („COOPERATIVE LEARNING USING NEW MEDIA, teenagers in action on Web Radio and TV – A new pedagogical approach to an integrated Europe”) .

Uczestnicy spotkania to: P. A. Kornet, P. N. Hukowska, E. Bednarska z kl. 1d, W. Grabowski, S. Kugler i A. Suwiński z kl. 1c, A . Rybusiewicz i A. Smolińska z kl. 3b. Dwoje uczniów zamieszka z włoskimi rodzinami, a pozostali - w hotelu.

Oprócz zajęć warsztatowych związanych z realizacją kolejnych zadań projektu, w programie przewidziane jest m. in. zwiedzanie Parku Murgia, kościołów wykutych w skalnych grotach, jaskiń Castellana, wycieczka na wybrzeże Morza Jońskiego,   oraz  spotkanie z władzami Matery, miasta, w którym znajduje się szkoła partnerska projektu.

Aneta Kornet,

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony