W d. 30.04.2014 w związku z jubileuszem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej  Gimnazjum nr 37, jako jedyne gimnazjum w dzielnicy Śródmieście,  otrzymało wyróżnienie Prezydenta Warszawy P. Hanny Gronkiewicz – Waltz oraz Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy P. Joanny Gospodarczyk za aktywność w realizacji projektów europejskich.

Koordynator projektów europejskich P. Aneta Kornet otrzymała podziękowanie.

Konferencja „10 lat warszawskiej oświaty w Unii Europejskiej”, która odbyła się w Starej Prochowni Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej, została zainaugurowana wykładem P. Profesora Henryka Samsonowicza „Warszawa w Europie". Dalszy punkt programu stanowiła  prezentacja P. Joanny Gospodarczyk – Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, omawiająca realizację projektów europejskich. 

Uroczystość uświetnił także koncert warszawskich stypendystów programów UE – P. Alicji Wołyńczyk – saksofon, P. Jarosława Gałuszki – akordeon oraz wernisaż nagrodzonych prac plastycznych w konkursie „To już 10 lat - Warszawa w Unii Europejskiej".

Aneta Kornet,
koordynator projektu Comenius na lata 2012- 2014,

wpw-1  wpw-11  wpw-13  wpw-16

 

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony