Projekt Comenius w latach 2008-2010


więcej informacji na naszej stronie: 

www.comenius.gimnazjum37.waw.pl 

MIĘDZYNARODOWY WIELOSTRONNY EDUKACYJNY PROJEKT PARTNERSKI
COMENIUS 2008 - 2010
"ODPOWIEDZIALNE OBYWATELSTWO" - "RESPONSIBLE CITIZENSHIP"

Oficjalna stona internetowa pojektu znajduje się 
na stronie holenderskiego koordynatora:
www.daltonmavo.nl


Uczestnicy projektu pochodzą z 8 krajów europejskich:

Euro

     GRECJI
     HISZPANII juanelot.edu.es
     HOLANDII daltonmavo.nl
     MADERY www.ebs-santana.pt
     POLSKI gim37.waw.ids.pl
Polska

     PORTUGALII 
daltonmavo.nl/index.php?focus=po&page=filter&filter=po,%20link
     TURCJI emineornek.com
     WŁOCH istitutofantoni.it

     Więcej informacji na stronie:
http://www.etwinning.pl/index.php?ida=akt&id=76 

UCZESTNICY PROJEKTU WSPÓLNIE PRACUJĄ NAD WYTYCZONYMI WCZEŚNIEJ ZADANIAMI:


-wkład w uczenie się przez całe życie i rozwój osobisty
-wspieranie procesu międzykulturowego uczenia się
- rozwój tolerancji, akceptacji, odpowiedzialności i wzajemnego zrozumienia
- poszanowanie różnic, rozpoznawanie cech wspólnych
- poszerzenie horyzontów kulturowych nauczycieli i uczniów 
- dialog międzykulturowy pomiędzy uczniami i nauczycielami z różnych szkół partnerskich
- bycie świadomym Europejczykiem i promowanie wartości europejskich
- stworzenie możliwości doświadczenia kształcenia międzykulturowego młodym ludziom i pracownikom wraz z szansą wzajemnego zrozumienia wśród różnych kultur 
- podniesienie jakości i nadanie Europejskiego wymiaru w nauczaniu i w szkoleniach dla nauczycieli
- promowanie treści i zintegrowanego nauczania języków
- sprzyjanie mobilności uczniów, nauczycieli i pracowników różnych Krajów Partnerskich
- włączenie społeczności lokalnej 
- promowanie zastosowania nowych technologii (e-mail ,wideo konferencje, projektowanie stron internetowych)
- pomoc młodym ludziom w nabywaniu podstawowych umiejętności życiowych i kwalifikacji koniecznych do ich rozwoju osobistego , przyszłego zatrudnienia oraz aktywnego europejskiego obywatelstwa
- uświadomienie młodym problematyki środowiska, z którą zetkniemy się w przyszłości
- zachęcenie uczniów do badania ich umiejętności, reagowania na zagadnienia środowiska i zachowania równowagi jako część ich szkolnego doświadczenia.

TEMATY I PROBLEMY, KTÓRYMI ZAJMUJĄ SIĘ PARTNERZY PROJEKTU:


- środowisko, uświadomienie uczniom problematyki środowiska
- europejskie obywatelstwo, wiedza na temat Europy i Unii Europejskiej, dialog międzykulturowy i europejski
- obywatelstwo, promowanie programu Europa jako środowisko uczenia się w szkołach (ELOS)
- nauka języków; komunikacja w języku projektu, promowanie treści i zintegrowanego uczenia języków 
- innowacje w kształceniu; rozwój i wdrożenie wirtualnej rzeczywistości uczenia, rozwój i wdrożenie nowych metod w nauczaniu zagadnień środowiska.

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony