P. Aneta Kornet, koordynator projektu Comenius 2012 – 2014 pt. : „Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów, nastolatkowie pracują nad internetowym radiem i telewizją – nowe podejście pedagogiczne do zintegrowanej Europy” („COOPERATIVE LEARNING USING NEW MEDIA, teenagers in action on Web Radio and TV – A new pedagogical approach to an integrated Europe”) i P. Natalia Hukowska, nauczyciel jęz. hiszpańskiego, wyruszają w dn. 11 – 15. 03. 2014 r. wraz z 5. uczniami z kl. 1C, 1D, 3A, 3B: E. Bednarską, S. Kuglerem, A. Suwińskim, J. Poławską i A .Rybusiewiczem na wizytę studyjną na Litwę.

Oprócz zajęć warsztatowych związanych z realizacją kolejnych zadań projektu, w programie przewidziane jest m. in. zwiedzanie Wilna i Narodowego Parku Etnograficznego Dzukija oraz  spotkanie z władzami Alytus, miasta, w którym znajduje się szkoła partnerska projektu.

     

 

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony