P. Aneta Kornet, koordynator projektu Comenius w Gimnazjum nr 37, współpracuje wraz z 8. przedstawicielami szkół partnerskich z Turcji, Włoch, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Rumunii i Bułgarii nad przygotowaniem kolejnego – już 4.! - międzynarodowego projektu edukacyjnego na lata 2014- 2016 ERASMUS + pod roboczym tytułem: „Better Environment, Better Tomorrow”. 

Trzymajcie za nas kciuki! 

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony