Comenius 

Projekt Comenius w latach 2010-2012

 

Wizyta uczestników projektu Comenius w PolsceMiędzynarodowy Edukacyjny Projekt Partnerski Comenius 2010 - 2012 pt."Różne Kraje, Różne Kultury - Jedna Europa" jest naszym drugim projektem unijnym i powstał dzięki zaangażowaniu 7. europejskich szkół partnerskich, jednak tylko 3 szkoły uzyskały akceptację na realizację tego projektu Agencji Narodowych w poszczególnych krajach. Uczestniczą w nim zatem: z Polski, z Warszawy Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. K. Baczyńskiego, z Niemiec , z Erkrath Albert - Schweitzer - Schule, Gemeinschaftshauptschule i z Hiszpanii, z Fernán - Núnez Greguerias Sociedad Cooperativa Andaluza.

Uczestnikami tego projektu są nie tylko uczniowie, ale również ich rodziny, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz społeczność lokalna i lokalne władze. 

Zadania nad którymi pracujemy w tym r. szk. to m. in. autoprezentacje uczniów goszczących w swoich domach rówieśników z partnerskich szkół, konkurs na logo projektu, księga narodowych przepisów kulinarnych, kalendarz świąt kościelnych, państwowych i rodzinnych, prezentacja multimedialna o własnym mieście itp.

W ramach projektu odbywają się wizyty studyjne w poszczególnych szkołach partnerskich. W listopadzie 2010 r. odbyło się pierwsze spotkanie w Hiszpanii, w maju 2011r. zaplanowany jest wyjazd do Niemiec, w maju 2012 r. - do Hiszpanii, natomiast w listopadzie 2011 r. nasze gimnazjum będzie gospodarzem 3. wizyty studyjnej.

Udział w projekcie zapewnia jego uczestnikom rozwój umiejętności pracy w międzynarodowym zespole oraz wzrost kompetencji językowych w jęz. angielskim, hiszpańskim i niemieckim, poprzez praktyczne zastosowanie języka w życiu codziennym. Ponadto daje możliwość otworzenia się na europejską kulturę. Zapewnia szansę zapoznania się z przedstawicielami partnerskich szkół, co nieraz ze zwyklej koleżeńskiej znajomości przeradza się w wieloletnią przyjaźń. Największą rolę odgrywa tu jednak podwyższenie jakości uczenia w naszej szkole.

 

Logo projektu - wersja polska 


 

Logo projektu - wersja angielska 


GŁÓWNA STRONA INTERNETOWA PROJEKTU 
COMENIUS 2010 - 2012
"DIFFERENT COUNTRIES, DIFFERENT CULTURES - ONE EUROPE":


https://sites.google.com/site/comeniusdcdc/home
POLSKA STRONA INTERNETOWA PROJEKTU 
COMENIUS 2010 - 2012
"DIFFERENT COUNTRIES, DIFFERENT CULTURES - ONE EUROPE":


https://comenius.gimnazjum37.waw.pl
Uczniowie biorący udział w projekcie:

 1. JUSTYNA SKRZEKOTOWSKA, 3A
 2. MONIKA DONG, 2B
 3. MONIKA MAJCHRZAK, 2B
 4. ALEKSANDRA KĘCIEK, 2B
 5. MARCIN BOGIEL, 2B
 6. KORNELIUSZ BOBER, 1A
 7. MARCIN CHRZANOWSKI, 2B
 8. PATRYK PURCHALAK, 2B
 9. PRZEMYSŁAW BYCZAK - BYCZKOWSKI, 1B
 10. TOMASZ NGUYEN, 2C
 11. RYSZARD KRYŃSKI, 2A
 12. WIKTORIA PŁOŃSKA, 2A
 13. SANDRA GORBACZYŃSKA - PAWŁUSZKO, 2A
 14. NATALIA KUJAWSKA, 1A
 15. ALEKSANDER POKORSKI, 2D
 16. GRZEGORZ SAWICKI, 2B
 17. MATEUSZ SZYMANIUK, 2C
 18. PAWEŁ LAUDY, 3B
 19. KACPER KOSMALA, 3B
 20. ALICJA HUNEK, 3B
 21. ŁUKASZ SZYMANSKI, 3B
 22. ALEKSANDRA NAGOT, 3B
 23. DOMINIKA GRODZICKA,3B
 24. RYSZARD MICHALSKI, 3B
 25. JAROSŁAW ŁUGOWSKI, 3A
 26. MACIEJ STRĄK, 3A
 27. GRZEGORZ PASZKOWSKI, 2D


Nauczyciele biorący udział w projekcie:

 1. ANETA KORNET
 2. ANNA DOMAŃSKA
 3. ANETA KARASEK
 4. ARKADIUSZ FILIPEK
 5. KAROLINA SERWAN
 6. ŁUKASZ ZBROSZCZYK
 7. MAŁGORZATA MADEJSKA
 8. MONIKA SUKIENNIK - ZAŁĘSKA
 9. URSZULA SERGIEJZADANIA DO REALIZACJI:

 1. Zbieranie adresów mailowych uczniów
 2. (IX 2010)
 3. Rodzinne video
 4. (X 2010)
 5. HISZPANIA, CORDOBA, FERNÁN-NÚNEZ
 6. Spotkanie partnerów - nauczyciele (XI 2010)
 7. Przygotowanie Księgi Przepisów
 8. (XI 2010)
 9. Przygotowanie i wykonanie skeczy o życiu w rodzinie
 10. (XI 2010)
 11. Stworzenie strony internetowej projektu
 12. (XII 2010)
 13. Stworzenie LOGO projektu
 14. (I 2011)
 15. Przygotowanie ankiety o wykonywanych pracach w domu
 16. (II 2011)
 17. Przygotowanie prezentacji Power Point na temat rodzinnej garderoby
 18. (III 2011)
 19. Stworzenie planu czasu wolnego
 20. (III 2011)
 21. Przygotowanie zdjęć do magazynu
 22. (III 2011)
 23. Przygotowanie artykułu na temat form spędzania wolnego czasu
 24. (IV 2011)
 25. Przygotowanie materiałów dla lokalnych mediów i na stronę internetową
 26. (V 2011)
 27. NIEMCY, KOLONIA, ERKRATH
 28. Spotkanie partnerów - nauczyciele - uczniowie (V 2011)

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony