W dn. 27.VI 2013 r. w Gimnazjum nr 37 z Oddz. Integracyjnymi im. K. K. Baczyńskiego w Warszawie przy ul. Niskiej 5, odbyło się uroczyste zakończenie r. szk., na którym zostały wręczone nagrody ufundowane przez Komisję Europejską dla najaktywniejszych uczestników Wielostronnego  Międzynarodowego Partnerskiego Projektu Edukacyjnego Comenius 2012 – 2014 pt. : „Wspólne uczenie się wykorzystywania nowych mediów, nastolatkowie pracują nad internetowym radiem i telewizją – nowe podejście pedagogiczne do zintegrowanej Europy” („COOPERATIVE LEARNING USING NEW MEDIA, teenagers in action on Web Radio and TV – A new pedagogical approach to an integrated Europe”).

Grupę wyróżnionych 20. uczniów z kl. 1 -3 stanowiły osoby, które w r. szk. 2012/2013 wykonały następujące zadania: 

- wykonanie plakatu promującego projekt w naszym Gimnazjum,

- stworzenie prac na konkurs na logo projektu,

- przygotowanie scenariuszy filmów i audycji radiowych,

- dokonywanie nagrań filmów i audycji na wybrany przez siebie temat,

- montaż filmów i audycji,

- przygotowanie klipów do konkursu na jingla projektu,

- tworzenie pytań do kwestionariuszy dotyczących spotkań partnerów za granicą,

- przygotowanie prezentacji Power Point omawiających wrażenia z wyjazdów,

- przygotowanie słodkich poczęstunków dla rodziców i nauczycieli podczas Zebrań z Rodzicami i Dni Otwartych w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na zagraniczne wyjazdy w ramach projektu,

- promowanie projektu podczas Promocji Szkoły dla uczniów i rodziców przyszłych klas pierwszych,

- przygotowanie Pikniku Europejskiego w ramach obchodów Dni Patrona, itp.

Informacje i produkty dostępne są na stronie szkoły i projektu:

www.gimnazjum37.waw.pl

www.youtube.com/comwebtv

Nazwiska nagrodzonych uczestników projektu Comenius: Rafał Osowski, Dawid Wirtek, Klaudia Czerwińska, Agata Domeracka, Aleksandra Klukowska, Dawid Marczak, Aleksander Rybusiewicz, Aleksandra Smolińska, Michał Wieteska, Gustaw Wrzesiński, Daniel Łączyński, Dominik Chrząszczewski, Patryk Cieplak, Piotr Gaca, Korneliusz Bober, Anna Marczyńska, Zuzanna Wasiak, Dominik Lisiecki, Jakub Ryński, Igor Kuźmiński, Aleksander Pokorski, Cezary Tyborowski.

Aneta Kornet,
koordynator projektu Comenius

 

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony