Aleksandra Szygendowska

Godziny pracy psychologa

Poniedziałek 8.00- 15.35
Wtorek 8.00-14.35
Środa 9.00-14.40
Czwartek 8.30-13.35
Piątek 10.00-13.35

Godzina dla rodzica poniedziałek: 9.55-10.40

Zajęcia z uczniami:
poniedziałek
8.00-9.55; 14.35-15.35,
wtorek: 8.00-8.55; 9.55-10.50, 11.40-14.35

 

Aleksandra Szygendowska

Jestem psychologiem klinicznym i trenerem umiejętności psychologicznych. Z młodzieżą pracuję od 2000 roku, z dorosłymi od 2004 roku. Praca z ludźmi daje mi ogromną radość i poczucie sensu, tego co robię. Prywatnie bardzo lubię spędzać czas ze swoją rodziną i przyjaciółmi oraz zwierzętami, które są częścią mojego życia. Lubię podróże, wędrówki górskie, jazdę na rowerze, pływanie, ostatnio jazdę konną. Pasjonuję się teatrem. Od kilku lat próbuję swoich sił w pisanych, na razie do szuflady, opowiadaniach i od roku próbach malarskich.

Zadania psychologa planowane do realizacji wynikają z dokumentów normatywnych, w tym Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz wewnętrznych dokumentów regulujących pracę szkoły. 

Należą do nich diagnozowanie indywidualnych potrzeb edukacyjno rozwojowych 

i możliwości psychofizycznych uczniów oraz sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów oraz wspierania rozwoju uczniów, prowadzenie różnych form pomocy - psychologiczno pedagogicznej odpowiednio do potrzeb, podejmowanie zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz pomoc w rozwiązywaniu i rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień a także wspieranie nauczycieli w organizowanej pracy wychowawczej. 

W ramach realizowanych zadań, koordynuję program wychowawczy klas II, program Wars i Sawa, program Chronimy dzieci przed krzywdzeniem realizowany we współpracy z Fundacją Dzieci Niczyje. Prowadzę terapię psychologiczną dzieci z orzeczeniami. W Ramach kompetencji trenera umiejętności psychologicznych prowadzę warsztaty rozwoju osobistego dla uczniów i umiejętności społecznych. 

Podkategorie

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony