,, A serca- tak ich mało,

                                                                                       A usta- tyle ich.

                                                                                       My sami- tacy mali,

                                                                                        Krok jeszcze- przejdziem w mit.’’

                                                                                                  K.K. Baczyński

 

   Już po raz jedenasty zapraszamy warszawskie szkoły do uczestnictwa w Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego zorganizowanym przez Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie.

   Celem konkursu jest popularyzacja poezji K.K. Baczyńskiego, krzewienie patriotyzmu lokalnego młodzieży warszawskiej, prezentacja umiejętności recytatorskich i aktorskich oraz rozwój świadomości kulturalnej uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

   Kartę zgłoszenia uczestników etapu finałowego należy przesłać po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu do7 kwietnia 2014r.

   O dokładnym terminie przesłuchań zostaną Państwo poinformowani.

Dyrektor Gimnazjum nr 37 im. K.K. Baczyńskiego

1. Regulamin

2. Zgłoszenie

 

Początek strony