,,A serca- tak ich mało,
A usta- tyle ich.
My sami- tacy mali
Krok jeszcze- przejdziem w mit.”

K.K.Baczyński

Kiedy na początku roku 2003 w Gimnazjum nr 37 im. K.K.Baczyńskiego narodził się pomysł konkursu recytatorskiego, nie sądziłyśmy, że spotka się on z tak dużym odzewem. Początkowo inicjatywa miała dotyczyć gimnazjalistów, ale pomyślałyśmy, że damy szansę zmierzyć się z trudną poezją Baczyńskiego także szkołom podstawowym, które z roku na rok zaskakują nas świadomą interpretacją wierszy.

Dlaczego konkurs recytatorski? Podczas naszej pracy z młodzieżą zauważyłyśmy, że uczniowie lubią wyzwania artystyczne, takie, w których mogą wykorzystać swoje uzdolnienia, obcować z czymś, co nie jest ściśle związane z programem szkolnym. Nasi podopieczni chętnie uczestniczą w przeglądach teatralnych, konkursach plastycznych i recytatorskich organizowanych przez różne placówki.

A dlaczego Baczyński? Dlatego, że jest patronem naszej szkoły, dlatego, że jest to postać, która powinna być bliska młodzieży- to młody człowiek z ideałami, z bogatą duszą artysty, ale i żołnierza, patrioty, który zginął w powstaniu warszawskim. Jego poezja to zapis myśli, uczuć młodego człowieka, zdającego sobie sprawę z nieuchronności tragicznego losu. Cieszymy się, że w wybieranych przez młodzież wierszach można było dostrzec także wrażliwość na piękno otaczającego świata, miłość, wdzięczność. To trudna poezja, pełna metafor, niedopowiedzeń. Wierzymy, że w jakimś stopniu obcowanie z nią wpływa na światopogląd współczesnych młodych ludzi.

Na początku naszej przygody z konkursem honorowym patronem było Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, a finał odbywał się w Zamku Ostrogskich. Później honorowym patronatem inicjatywę objęli także: Burmistrz Dzielnicy Śródmieście, który ufundował nagrody dla laureatów, Mazowiecki Kurator Oświaty, a od 2007r. do tego grona dołączyło Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzięki Panu Dyrektorowi możemy organizować uroczysty koncert laureatów we wspaniałych wnętrzach muzeum. Poza tym w organizację przedsięwzięcia zaangażowana jest cała społeczność szkolna.

Tegoroczna jubileuszowa gala finałowa była wyjątkowa- gościliśmy uczestników powstania warszawskiego, żołnierzy Szarych Szeregów oraz przedstawicieli władz oświatowych. W uroczysty sposób, w specjalnie przygotowanym spektaklu, wspaniali laureaci konkursu zaprezentowali poruszające interpretacje recytatorskie wierszy Baczyńskiego. Co roku też witamy nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i dziadków młodych artystów, którzy zawsze przeżywają konkursowe emocje.

W jubileuszowej edycji konkursu wzięła udział rekordowa liczba szkół warszawskich –

16 szkół podstawowych i 19 gimnazjów. Na etapie finałowym jury- nauczycielki języka polskiego naszej szkoły- przesłuchało 78 uczestników. W tym roku naprawdę trudno było wyłonić zwycięzców ze względu na wysoki poziom recytacji. Z ogromnym wzruszeniem podziękowaliśmy finalistom. Życzymy im i sobie, by nie stracili wrażliwości, talentu, ambicji, oryginalności, a ich nauczycielom zaangażowania i radości związanej z osiągnięciami młodzieży, bo to przecież także ich sukces.

14 maja 2013r. X finał konkursu był uroczysty i wzruszający. Już dziś możemy zaprosić na kolejną edycję konkursu, byśmy mogli wspólnie przeżywać emocjonujące chwile, obcując z poezją

K.K. Baczyńskiego.

 

Monika Sukiennik- Załęska, Justyna Mokrzyńska 
nauczycielki języka polskiego i organizatorki konkursu

 

Początek strony