3.10.2017 r od godziny 16.30-19.00 w Szkole Podstawowej nr 32 ul. Lewartowskiego 2

W programie tegorocznej akcji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 3.10.2017 specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz specjaliści z innych szkół przewidzieli:
1.Przesiewowe badania wzroku, widzenie barwne, kontrastowe,
stereoskopowe.
2.Przesiewowe badania ortoptyczne.

3.Porady dotyczące zaburzeń przetwarzania słuchowego, wskazania do
podjęcia treningu słuchu.
4.Wykonanie diagnozy Ryzyka Dysleksji, porady dotyczące zaburzeń
dziecka w czytaniu i pisaniu.
5.Porady dotyczące trudności w matematyce.
6. Domowa Integracja Sensoryczna 16.30-17.30.
7.Konsultacje i porady dotyczące uwagi słuchowej.
8.Jak motywować do nauki dziecko z dysleksją. Jak być rodzicem dziecka
z dysleksją rozwojową.
9.Porady logopedyczne.
10.Terapia ręki - porady dotyczące pracy z uczniem z zaburzeniem
motoryki małej.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony