"Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, 

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, 

z jakim tej pomocy się udziela." 

Jan Paweł II

 

Od połowy września, jak co roku, działa w naszej szkole Klub Wolontariatu. 

Opiekunem jest p. Monika Sukiennik - Załęska 

 

CELE OGÓLNE:

Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie 

Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych 

Kształtowanie postaw prospołecznych otwartość na potrzeby innych 

Rozwijanie empatii, zrozumienia, współczucia w cierpieniu 

Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego 

Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności 

Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego 

Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem 

Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni 

Kształtowanie umiejętności działania zespołowego i brania odpowiedzialności za swoją pracę 

Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń 

Rozwijanie zainteresowań 

Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach 

Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM !!!

 

Masz dużo, a może tylko trochę wolnego czasu i sporo niewykorzystanej energii?

Należysz do osób, którym nieobca jest potrzeba niesienia pomocy innym?

Chcesz z fajnymi ludźmi, miło i pożytecznie spędzić czas, nawiązać nowe znajomości?

A może obok Twojego domu lub w drodze do szkoły spotykasz osoby potrzebujące pomocy?

 

PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

 

1.Przygotowanie młodzieży Gimnazjum nr 37 do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz potrzebujących pomocy

- godziny wychowawcze

- gazetka ścienna 

 

2. Angażowanie młodzieży do uczestnictwa w akcjach charytatywnych, np.:

- Ogólnopolska zbiórka żywności "Podziel się Posiłkiem"

- Akcja "Rodzina Rodzinie" 

- Świąteczne zbiórki żywności

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

- Góra Grosza

 

3. Współpraca z :

- Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych

- Centrum Wolontariatu 

- Domem Wsparcia i Opieki Społecznej

 

4. Nawiązanie współpracy ze:

- Domem Dziecka w Wilnie

- Schroniskiem dla zwierząt 

- Domem Dziecka na ul. Międzyparkowej

 

5. Organizacja Dnia Wolontariusza

- audycja (radiowęzeł) 

- uroczyste spotkanie, nagrodzenie wolontariuszy zaangażowanych w prace SKW

 

6. Przeprowadzenie wśród uczniów Gimnazjum nr 37 następujących zbiórek:

- żywności 

- zabawek, maskotek, gier

- używanych podręczników uczniom potrzebującym w naszej szkole

 

7. Spotkania wolontariuszy z opiekunem SKW 

 

8. Aktualizacja informacji o wolontariacie i akcjach charytatywnych

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony