Działania SU w lutym 2015

1. Udział w prezentacji szkoły dla szóstoklasistów i ich rodziców

 -  Dzień Pizzy – sprzedaż samodzielnie upieczonej przez uczniów pizzy – pieniądze przeznaczone na Adopcję Serca

- Pomoc przy organizacji, oprowadzanie po szkole, rozdawanie ulotek

2. Dyskoteka Karnawałowa (13.02)

- organizacja dyskoteki zgodnie z regulaminem: 

-opieka nad sprzętem grającym,

-dyżury przy wejściu do szkoły,

-organizacja szatni,

3. Tłusty czwartek (12.02) – dzień ubrań w kolorze brązowym

4. Poczta Walentynkowa (13.02.)

-przygotowanie skrzynki na kartki walentynkowe,

-plakaty popularyzujące ŚWIĘTO ZAKOCHANYCH,

-doręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”

Dzień Zakochanych dniem na czerwono, osoby ubrane na czerwono zwolnione z pytania i kartkówek.

5. Dzień spania w miejscach publicznych (26.02) – dzień z poduszką, każdy kto przyjdzie z poduszką nie będzie tego dnia pytany

6. Konkurs mody ekologicznej

- ogłoszenie konkursu „ Na najbardziej ekologiczny strój”

-  każda klasa podczas godziny wychowawczej tworzy ekologiczny strój dla jednej osoby z klasy

- W sali gimnastycznej  – wybieramy najbardziej ekologiczny strój

- Tor przeszkód w strojach ekologicznych

Działania SU w marcu 2015

1. Święto Kobiet  - 9.03

- okolicznościowa gazetka ścienna z najserdeczniejszymi życzeniami pomyślności,

- życzenia przez radiowęzeł szkolny, ulubione piosenki dziewcząt

- kwiaty dla dziewcząt i kobiet

2.  20.03. –Pierwszy Dzień Wiosny

dniem bez pytania, dla uczniów przebranych za postać z bajki,

3. Zebranie Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców (23.03)

- omówienie skuteczności działań wychowawczych szkoły, podawanie nowych pomysłów

- motywowanie społeczności szkolnej do aktywnego udziału w życiu szkoły

Działania SU w kwietniu 2015

1. Prima Aprilis

- dniem bez pytania, dla uczniów ubranych na zielono,

2. Dekoracje świąteczne 

- gazetka ścienna o tematyce świątecznej

3. Świąteczne życzenia dla pracowników szkoły.

- składanie życzeń,

- wręczenie na ręce Pani Dyrektor Babki drożdżowej samodzielnie upieczonej przez uczniów

Działania SU w maju 2015

1. Zbiórka zużytych aparatów telefonicznych – w nawiązaniu do Dnia Ziemi wzięcie udziału w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „EKOPHONE”

2. Dzień bez pytania (17.05)

- dniem bez pytania, dla uczniów ubranych w dwa różne buty

3. Udział w Dniach Patrona

Działania SU w czerwcu 2015

1. Organizacja Dnia Dziecka - Dzień sportu, Dzień Nauki

2. Dzień Dobrej Oceny (3.06) – dniem bez ocen niedostatecznych

3. Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego na kolejny rok szkolny

- przeprowadzenie wyborów

- zliczanie głosów

4. Bal gimnazjalny – przygotowanie zaproszeń i dekoracji sali gimnastycznej na bal

5. Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego

- porządkowanie materiałów samorządu uczniowskiego 

-  opracowanie wniosków do pracy na następny rok,

6. Zakończenie roku szkolnego 

- Pożegnanie absolwentów

- okolicznościowa gazetka ścienna

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony