Cele  Samorządu Uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów.

Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów   wychowawczych szkoły.

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

Kształtowanie umiejętności zespołowego i społecznego działania, wyrabianie samokontroli i zdyscyplinowania uczniów.

Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Organizacja imprez szkolnych

Angażowanie uczniów z problemami z zachowaniem do różnych zadań na rzecz szkoły

Plan pracy S.U.     2015/2016

PAŹDZIERNIK

- Przeprowadzenie wyborów przewodniczącego S.U.

-Spotkanie S.U. z Dyrektorem Szkoły

- Halloween: konkurs na najładniejszą dynię

- Dyskoteka inaugurująca działalność nowego S.U.

LISTOPAD

- Wszystkich Świętych ( wyjście uczniów na groby znanych postaci, Gusła „ Dziady”- A. Mickiewicz)

- Święto Odzyskania Niepodległości

- Rozpoczęcie projektu KODEKS ABSOLWENTA

- Rozpoczęcie akcji „ Góra grosza”

- Andrzejki ( wróżby na korytarzu podczas przerw)

- Dyskoteka andrzejkowa

-Pokaz mody ekologicznej

GRUDZIEŃ

- Mikołajki szkolne i klasowe

- OGÓLNOSZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI KLIMATYCZNEJ –eliminacje

- Wspólne kolędowanie

-„Góra grosza”- zakończenie akcji

STYCZEŃ

- OGÓLNOSZKOLNY PRZEGLĄD PIOSENKI KLIMATYCZNEJ-finał

- Najlepsi uczniowie w I półroczu- prezentacja na tablicy ogłoszeń.

LUTY

- Dyskoteka karnawałowa

-Walentynki, konkurs na najciekawszy wiersz o miłości, poczta Walentynowa

MARZEC

- Udział w prezentacji szkoły

- I dzień wiosny ( Buntownicy czy lemingi? – happening o subkulturach młodzieżowych)

- Dzień Kobiet w szkole

KWIECIEŃ

-Udział w prezentacji szkoły

-Prima Aprilis „ Dzień zabawy i humoru”- happening

- Życzenia świąteczne  w postaci słodkich mazurków

MAJ

- Udział w Dniach Patrona

- Podsumowanie projektu KODEKS ABSOLWENTA

CZERWIEC

- Dzień Dziecka-zawody sportowe

- Wybór nowego opiekuna S.U.

- Najlepsi uczniowie w roku szkolnym- prezentacja na tablicy ogłoszeń

- Pożegnanie absolwentów 

Samorząd Uczniowski patronuje działalności Klubu Piosenki Klimatycznej oraz cyklowi audycji „ Dźwiękiem po mapie” a także ściśle współpracuje ze Szkolnym Klubem Wolontariatu.

Obecny skład samorządu:

Przewodniczący: Alan Banach 3a

Zastępcy: Szymon Oleszczyński 3b, Mateusz Wroński 2b

Osoby współpracujące: Marina Bulatova 3b,Wiktoria Lewandowska2a, Mariya Levytska 3a, Wiktoria Moczydłowska 2a, Wojciech Antosik 3b

 

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony