Przewodnicząca: Ania Marczyńska

W-ce Przewodniczący: Michał Stępień

W spotkaniach samorządu szkolnego organizowanych dwa razy w miesiącu biorą udział przedstawiciele klas, zwyczajowo przewodzniczący trójek klasowych.

Opiekunowie: Michał Złotkowski, Piotr Rostkowski

 

 W najbliższym czasie...

- Organizacja nocnego maratonu filmowego

- Wiosenne porządki - akcja promująca odpowiedzialność za wygląd środowiska w którym przebywamy 

 

Wnioski z poprzedniego roku szkolnego: 

Dążyć do zaangażowania jak najszerszego grona uczniów wszystkich klas w życie szkoły
Uświadamiać, że za społeczność uczniowską nie jest odpowiedzialni tylko przedstawiciele wybrani do samorządu szkolnego, ale wszyscy uczniowie, którzy po przez swoich przedstawicieli wpływają na życie szkoły

 

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów.

Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.

Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów   wychowawczych szkoły.

Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

Kształtowanie umiejętności zespołowego i społecznego działania, wyrabianie samokontroli i zdyscyplinowania uczniów.

Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Organizacja imprez szkolnych

Angażowanie uczniów z problemami z zachowaniem do różnych zadań na rzecz szkoły

 

 

Działalność Samorządu Szkolnego w roku 2012/2013:

- Przeprowadzenie wyborów do samorządu szkolnego na przewodniczącego i w-ce przewodniczących samorządu szkolengo

- Wzięcie udziału w spotkaniu "Forum młodzieży" w Pałacu Kultury

- Organizacja dyskoteki dla młodzieży

- Organizacja konkursu "Czy jesteś mugolem czy prawdziwym czarodziejem?"

- Wsparcie organizacji wizyty gości z Białorusi 

- Organizacja zabaw na przerwach, oraz dyskoteki andrzejkowej (w trakcie zbiórka pieniędzy na rzecz schroniska dla zwierząt)

- Organizacja dnia dżentelmena i damy

- Organizacja walentynek - poczta i muzyka walentynkowa

- Organizacja dnia dresa

- Dzień kobiet - zorganizowanie życzeń dla przedstawicielek płci piękniejszej, oraz puszczanie muzyki związanej z dniem kobiet

 Wydarzania

 

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony