WRZESIEŃ

1. Rozwijanie samorządności – wybory Przewodniczącego SU

-  przypomnienie trybu ordynacji wyborczej,

- wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasy,

- każdy kandydat:

-wykonuje plakat informacyjny o swoim programie wyborczym,

-przygotowuje projekt pracy SU w szkole.

2. Dzień Chłopaka

- okolicznościowa gazetka ścienna z najserdeczniejszym życzeniami pomyślności,

- życzenia dla chłopców, poczęstunek słodyczami

3. Organizacja Dnia Edukacji Narodowej

·         planowanie i organizacja Dnia Edukacji Narodowej

·         okolicznościowe kartki z życzeniami dla Rady Pedagogicznej

uczniowie prowadza lekcje (po wcześniejszym omówieniu jej z nauczycielem przedmiotu)

 

PAŹDZIERNIK

1.       Uroczyste obchody Dnia Nauczyciela.

- najserdeczniejsze życzenia i podziękowania wszystkim pracownikom szkoły, kartki okolicznościowe z życzeniami

2. Opracowanie rocznego planu pracy samorządu

- ustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacji oraz osób odpowiedzialnych za ich wykonanie,

- ustalenie harmonogramu spotkań Rady S.U. z przewodniczącymi klas

3. Organizacja dyskoteki otrzęsinowej dla klas I

- przypomnienie regulaminu dyskoteki wszystkim klasom,

- organizacja konkursów dla pierwszoklasistów,

-organizacja dyskoteki zgodnie z regulaminem, organizacja szatni,

4. Halloween

·         Przebieramy się za postacie związane z halloween

·         klasy przygotowują dekoracje sal lekcyjnych

·         spotkanie wszystkich klas w sali gimnastycznej: historia halloween, rozstrzygnięcie konkursów na najlepsze przebranie ucznia, nauczyciela, najmroczniejszy wystój Sali lekcyjnej

·         dzień bez pytania dla przebranych

 

LISTOPAD

1.       Obchody Święta Zmarłych

•     klasy wraz z wychowawcami odwiedzają groby znanych osób na cmentarzach warszawskich

2. Obchody Święta Niepodległości

·         okolicznościowa gazetka ścienna w każdej klasie.

Udział klas w akademii z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości

3. Andrzejki w naszej szkole

•             Przebieramy się za wróżki, wróżbitów

•             klasy organizują: wróżby, zabawy Andrzejkowe, -na korytarzach podczas przerw

•             przypomnienie regulaminu dyskoteki wszystkim klasom

- organizacja dyskoteki zgodnie z regulaminem, -organizacja szatni,

4. 26.11. -Dzień pluszowego misia

26.11.11 – Dzień pluszowego misia-z pluszowym misiem na ławce - dzień bez pytania

-plakat promujący ten dzień wykonane przez radę S.U.,

 

5. Akcja „Góra grosza”

·         Otwarcie akcji , podanie terminu: 24 listopada – 5 grudnia

·         Ogłoszenie konkursu na klasę, która zbierze najwięcej „ groszy”

 

GRUDZIEŃ

1.        Mikołajki

•             Dzień bez pytaniadla uczniów w mikołajkowych czapkach i  strojachw kolorze czerwonym

•             Mikołaj częstuje wszystkich cukierkami

2.       . W Świątecznym nastroju

•             ogłoszenie konkursu „ Na najładniej udekorowaną choinkę”, OCENIANIE DEKORACJI 17-19.12. i rozstrzygnięcie konkursu 19.12.,

•             gazetki ścienne o tematyce świątecznej w każdej sali,

•             spotkania opłatkowe w klasach,

3. Akcja „Góra grosza” – rozstrzygnięcie

•             Zakończenie akcji , Ogłoszenie wyników, podliczenie groszy, zapakowanie paczek, przekazanie groszy do organizatorów akcji

5. Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

·         Przeprowadzenie podczas godzin wychowawczych scenariusza lekcji dotyczącego przestrzegania praw człowieka

 

STYCZEŃ

1. Włączenie się samorządu i wolontariatu w akcję:

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

·         WOŚP w naszej szkole:

-zbiórka datków do puszek wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

 -przekazanie pieniędzy na konto WOŚP,

2.       Udział w prezentacji szkoły dla szóstoklasistów i ich rodziców

             Pomoc przy organizacji, oprowadzanie po szkole, rozdawanie ulotek,

3. Podsumowanie I półrocza -

•           Po I semestrze:

-wykonanie diagramu słupkowego prezentującego średnią ocen oraz frekwencję uzyskaną w poszczególnych klasach w I półroczu,

-sporządzenie listy najlepszych uczniów w szkole,

-prezentacja wyników nauczania na tablicy informacyjnej, najlepsze wyniki w nauce wśród klas I,II i III,

4. Ferie zimowe

każda klasa omawia zasady bezpieczeństwa na feriach na godzinach wychowawczych.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony