1.Wybrane utwory z klasyki światowej

- Biblia (fragmenty)

- mitologia (wybór)

- Homer - Iliada lub Odyseja (fragmenty)

- Sofokles- Antygona

- Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

- William Szekspir - Romeo i Julia

- Migiel Cervantes – Don Kichote (fragmenty)

- Karol Dickens - Opowieść wigilijna lub Dawid Copperfield (fragmenty)

- Antoni Czechow - wybrana nowela

- Antonie de Saint-Exupery - Mały Książę lub Nocny lot

- Ernest Hemingway - wybrane opowiadanie.

2. Wybrane utwory z klasyki polskiej:

- Bogurodzica

- Jan Kochanowski - wybrane fraszki, pieśni, psalmy i treny

- wybór poezji barokowej

- Ignacy Krasicki - wybrane bajki i jedna z satyr

- Adam Mickiewicz - wybrane bajki i ballady, Dziady cz. II, Pan Tadeusz (fragmenty)

- Juliusz Słowacki - Balladyna (fragmenty)

- Aleksander Fredro - Zemsta

- Henryk Sienkiewicz- wybrana nowela

- Bolesław Prus- wybrana nowela

- Stefan Żeromski - Syzyfowe prace, wybrana nowela.

3. Wybór liryki XIX wieku, wybór poezji XX wieku.

4.Wybór nowelistyki XIX i XX wieku (w tym co najmniej jeden utwór pozytywistyczny).

5. Wybrane utwory współczesnej prozy polskiej i dramatu.

6. Wybrane utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieży.

7. Przykłady pamiętnika, dziennika, korespondencji literackich, reportażu, w tym:

- Aleksander Kamiński - Kamienie na szaniec

- Miron Białoszewski - Pamiętnik z powstania warszawskiego (fragmenty).

8. Przykłady literatury regionalnej, wkład literatury regionalnej do ogólnopolskiej skarbnicy literackiej.

9. Wybrane z czasopism i prasy codziennej teksty publicystyczne, informacyjne i reklamowe.

 

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony