W dniu 23 listopada 2017 roku, w obu budynkach naszej szkoły odbędzie się wydarzenie POŁĄCZYŁ NAS SPORT. Jest ono organizowane w ramach projektu Zwrotnik kultury - akademia animatorów w Muzeum Azji i Pacyfiku.
Główne cele powyższego projektu to promowanie różnorodności kulturowej oraz kształtowanie postaw tolerancji i dialogu międzykulturowego.

Chcąc zrealizować powyższe cele, uczniowie zaplanowali wydarzenie promujące dziedziny sportu popularne w krajach azjatyckich, które są również mocnymi stronami działalności sportowej naszej szkoły tj. Judo, Zapasy i Sumo.
Judo popularyzowane jest przez klub Judo Arcus, który od siedmiu lat prowadzi treningi Judo w Szkole Podstawowej nr 32. Natomiast zajęcia promujące Zapasy oraz Sumo prowadzone są przez Uczniowski Klub Sportowy NISKA działający przy ul. Niskiej 5. Uczniowie zaplanowali również szkolny turniej nieznanego w Polsce, a popularnego w Azji sportu Kabaddi.

 

 


 

 

 

 

EFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony