Z powodu użycia pola magnetycznego i jego ograniczeń sensory tego typu mają stosunkową krótki zasięg czujnik pojemnościowy wynoszący od ułamków milimetrów (typowo od 2 do 8 mm) do maksymalnie

2019-10-08

Czujnik mierzy prąd z czułością podstawową wynoszącą 200 mV/A. Najczęściej stosowanymi czujnikami położenia wału korbowego są czujniki indukcyjne, czujniki Halla oraz czujniki dwubiegunowe. Zakres działania dla tego typu czujnika wynosi w standardowych rozwiązaniach do 2,5. A co dopiero czujnik położenia wału. Z powodu użycia pola magnetycznego i jego ograniczeń sensory tego typu mają stosunkową krótki zasięg czujnik pojemnościowy https://elektryk-sklep.pl/pl/11535-czujniki_pojemnosciowe wynoszący od ułamków milimetrów (typowo od 2 do 8 mm) do maksymalnie. Z tego powodu zaleca się stosowanie czujnik indukcyjnych w przypadku detekcji materiałów ferrytycznych (metal) aby uniknąć zakłóceń mogących powstawać z powodu obecności innych obiektów. Czujniki pojemnościowe posiadają system regulacji w postaci potencjometru dzięki któremu można dopasować czujnik do aplikacji tak aby zniwelować wpływ tła a wykrywany był tylko wybrany obiekt. To na zdjęciu to może i czujnik różnicy ciśnień, ale G450 to czujnik ciśnienia spalin i wygląda całkowicie inaczej. Gdy obiekt znajdzie się na drodze wiązki światła wysyłanej przez czujnik wtedy w zależności od konfiguracji następuje zmiana stanu wyjścia na wysoki lub niski. Do działania wykorzystują falę akustyczne co powoduje że nie są wrażliwe na przeźroczystość lub kolor obiektów. Gdy obiekt znajdzie się w tej strefie i odbije część wysłanego przez czujnik promieniowania wtedy następuje detekcja i zmiana stanu wyjścia. Aby połączyć czujnik prądu z wybranym systemem pomiarowym, należy zastosować gniazdo jack TRS o średnicy 3,5mm. Czujnik jest odpowiednikiem drogomierza samochodowego dla prądu elektrycznego. Pomimo dużej niezawodności czujnik tego typu jest rzadko wybiera z powodu trudnej instalacji. Czujniki fotoelektryczne łączy również zasada działania. Jeśli prąd płynący w obwodzie przekracza dopuszczalny zakres pomiarowy naszego miernika, należy podłączyć dzielnik napięcia, indukcyjny przekładnik prądowy lub półprzewodnikowy czujnik pomiarowy. Czujniki Halla jak sama nazwa wskazuje wykorzystują zjawisko Halla. Czujnik mierzy natężenie prądu płynącego w przewodzie bez jego rozcinania. Moduł z czujnikiem Halla wyposażony w wyjście analogowe oraz cyfrowe. Czujnik Halla to podzespół o szerokim zastosowaniu w przemyśle. Czujnik indukcyjny jest najczęściej stosowanym czujnikiem do pomiaru prędkości obrotowej wału korbowego. Czujnik ruchu określa pozycję tabletu w trzech różnych płaszczyznach. Patrząc na czujnik gołym okiem w ciemności lub przez aparat cyfrowy można zobaczyć, jak świeci się będąca jego częścią dioda.